Tuesday, December 27, 2011

L7a9ed (Haked) ft. Jihane - Baraka Men Skate ("No More Silence")

L7a9ed (Haked) ft. Jihane - Baraka Men Skate ("No More Silence")
الحاقد مع جهان - باركة من السكات / بركة من الصمت
Morocco
Released on April 11, 2011


Arabic lyrics via Mamfakinch. My English translation via Mamfakinch's Arabic lyrics and the French translation by Maria Karim of www.l7a9ed.com and @Freel7a9ed


CHORUS (Jihane)
إذا الشعب يوما اراد الحياة
ينوض يدوي على راسو باركة من السكات
راهم كلاو رزاقنا وو لاحولينا لفتات
و شحال من مناضل على قبلنا مات

L7a9ed:
في خطر قال للمغاربة
للأحرار لللي ما يرضوش بالذلّ
لللي يعيشو بالقهر والحقرة

CHORUS (Jihane)
إذا الشعب يوما اراد الحياة
ينوض يدوي على راسو باركة من السكات
راهم كلاو رزاقنا وو لاحولينا لفتات
و شحال من مناضل على قبلنا مات

L7a9ed:
نوضو ينعاسة شوفو شعب في مصر
شوفو شعب التوانسة و كدب عليك لي كاليك
المغرب حالة خاصة وخا العيشة مخصوصة
وسياسة التكليخ عندكم رها مدروسة
لاهتونا بالشطيح والرديح ولالكم لعروسة
هدر على حقك اش غاي يوقع كاع
سكات مينفع انا ولد الشعب وراني كنخلاع

الشعب هز دقة ومزال ساكت مدرور
لقرايا وسط الزنقة لپوڤرا عيا مايدور
خونا جمع فرقة باش يراقعو دوستور
حماق هوا هادا واش يلا بغينا
حاقنا خاسنا نجبدو فرادا
ولي بغيت نقادسو غادي نختارو انا
ويلا بغيتي تفهامنا اجي عيش معانا
الله الوطن الحرية

CHORUS (Jihane)
إذا الشعب يوما اراد الحياة
ينوض يدوي على راسو باركة من السكات
راهم كلاو رزاقنا وو لاحولينا لفتات
و شحال من مناضل على قبلنا مات

L7a9ed:
موشكيلا موشكيلا خاسنا نعاودو تعازيلا
بغينا ش مسؤول نقادرو نحاسبوه
ماشي مخلوق غير كانقادسوه
عانداك تدوي راهوم يغابروك
و غاندوي و غير غابروني
عطيوني حاقي ولا قتلوني

علينا كاتزايدو
وكل نهار زيادة ومازال كاتزيدو
قسمتوها بيناتكوم و بوسو ليه يدو
عاش ابا حيت معايشني معاه
اما خونا كلا مغرب بوحدو
ماحدي انا عايش ولاه لا ورثو ولدو
تاريخنا طمستوه او بغيتو طامسونا
دارتولينا لعكر فوق لخنونة
المليك ديالنا زوين مهلي فينا
وحتحنا مهلين فيه و أكبر ميزانية
ديال لقصر كتخسر عليه

CHORUS (Jihane)
إذا الشعب يوما اراد الحياة
ينوض يدوي على راسو باركة من السكات
راهم كلاو رزاقنا وو لاحولينا لفتات
و شحال من مناضل على قبلنا مات

CHORUS (Jihane)
If the people want life,
then they'll stand up to defend their rights. No more silence!
They exploit our wealth and leave the crumbs for us
while so many freedom fighters died on our behalf.

L7a9ed:
This is for all Moroccans.
To the free and to those who refuse to be humiliated.
To those living in misery and injustice.

CHORUS (Jihane)
If the people want life,
then they'll stand up to defend their rights. No more silence!
They exploit our wealth and leave the crumbs for us
while so many freedom fighters died on our behalf.

L7a9ed:
Wake up! Look at the Egyptian people
and the people of Tunisia. They're lying to you, those who say,
"Morocco, you're an exception." Okay, living is a luxury.
Their political brainwashing is calculated.
Debauchery and reality television, among other things, are there to distract us.
We have no choice but to fight for our rights.
Silence won't benefit us. I am the child of the people and I'm not scared!

Those who suffered in silence and were dragged
through the streets are fed up with going around in circles
while our brother [the king] convenes his team to amend the constitution.
There's something to go crazy over! Do they want us
to take up arms to seize our rights?
It's for me to choose whom I want to sanctify.
And if you understand us, come live with us.
"God, the Homeland, and Freedom" [NOT "God, the Homeland, and the King"]

CHORUS (Jihane)
If the people want life,
then they'll stand up to defend their rights. No more silence!
They exploit our wealth and leave the crumbs for us
while so many freedom fighters died on our behalf.

L7a9ed:
It's a problem. It's a problem. We must reformulate the equation.
We want a leader whom we can hold to account
and not an infallible, sanctified entity.
We are told: they'll make you disappear.
I shout it loud and clear: they'll make me disappear.
Give me my rights or give me death.

You speculate on our banks.
You sell us at auctions and you did it to us again and again.
You share in the spoils and you kiss [the king's] hand.
Long live my father [the king],
He seized our wealth
and as long as I've lived, his children [the people] have not inherited it.

You erased our history and you want to bury it with
sequins and glitter again.
Our king is kind and generous to us,
but to whom is he truly generous? Most of our budget
is spent on him and his palace entourage.

CHORUS (Jihane)
If the people want life,
then they'll stand up to defend their rights. No more silence!
They exploit our wealth and leave the crumbs for us
while so many freedom fighters died on our behalf.


French Translation:
Si le peuple veut la vie
Qu’il se lève pour défendre ses droits
Se taire jusqu’à quand ?
Ils exploitent nos richesses
Et nous jettent les miettes
Quand tellement de militant(es) se sont sacrifiés pour nous

A tout les Marocains. Aux enfants de la liberté. Ceux qui refusent l’humiliation. Ceux qui vivent la misère et l’injustice

Si le peuple veut la vie
Qu’il se lève pour défendre ses droits
Se taire jusqu’à quand ?
Ils exploitent nos richesses
Et nous jettent les miettes
Quand tellement de militant(es) se sont sacrifiés pour nous

Réveillez vous !
Regardez le peuple égyptien, le peuple tunisien
Ceux qui parlent de l’exception marocaine vous mentent

Vivre est un luxe
Et leur politique de décervelage est calculée
Débauches et télés réalités entre autres… pour nous distraire

Le silence est notre ennemi
On n’a pas d’autres choix que de lutter pour nos droits
Nous sommes les enfants du peuple et On leur fait peur !

Ce peuple qui subit en silence et traîne dans les rues, en a marre de tourner en rond
Et LUI qu’est ce qu’IL fait ? IL réunit son équipe pour raccommoder la constitution
Y’a de quoi devenir fou !!
Est-ce qu’ils veulent qu’on prenne les armes pour arracher nos droits ?
C’est à moi de choisir celui que je veux sacraliser
Et si tu veux nous comprendre
Viens vivre avec nous
Allah, La patrie, la Liberté (en réponse à l’hymne marocain : Allah, la patrie, le roi)

Si le peuple veut la vie
Qu’il se lève pour défendre ses droits
Se taire jusqu’à quand
Ils exploitent nos richesses
Et nous jettent les miettes
Quand tellement de militant(es) se sont sacrifiés pour nous

Faut refaire l’équation
On veut un responsable qu’on puisse juger
Et non pas une créature inviolable

On nous dit : Attention n’en parles surtout pas
Ils vont te faire disparaître
Je le crie haut et fort
 Qu’ils me fassent disparaître
Je veux mes droits
Qu’on me donne mes droits ou qu’on me tue

Vous spéculez sur nos dos
Vous nous vendez aux enchères
Et il vous en faut toujours plus
Vous vous partagez le butin
Et LUI baisez la main
Que vive mon père
Mais pas LUI, IL s’est accaparé de nos richesses
Et tant que je suis en vie, son fils n’en héritera jamais

Vous avez effacé notre histoire
Et  voulez nous enterrez avec

Des paillettes et encore des paillettes
Notre roi est bon et généreux
Mais qui est le vrai généreux ?
La plus grosse partie de notre budget est déboursée sur LUI et ses palais.

Si le peuple veut la vie
Qu’il se lève pour défendre ses droits
 Se taire jusqu’à quand ?
Ils exploitent nos richesses
Et nous jettent les miettes
 Quand tellement de militant(es) se sont sacrifiés pour nous

2 comments: